Tekstas nusiųstas!

Dėkojame, jog kreipiatės! Susisieksime su Jumis artimiausiu metu.
Klaida!

Кlaida! Susisiekite su mumis elektroniniu paštu!

MANIFESTAS

Manifeste aiškiai apibrėžėme asociacijos tikslus, pristatėme Lietuvos ekonomikos augimo viziją.

MANIFESTAS

Pagrindinis mūsų asociacijos tikslas – Lietuvos Respublikos ekonomikos augimas!

Pagrindiniai asociacijos veiklos principai

Pažymėtina, jog visa asociacijos vykdoma veikla bei visi asociacijos siekiami tikslai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei nėra išimtinė valstybinė kompetencija. 

Pagrindinis siekiamas asociacijos veiklos tikslas ir rezultatas yra Lietuvos Respublikos ekonomikos augimas.

Mūsų tikslai

Verslo imigrantų teiisnės pagalbos asociacija vykdydama savo veiklą siekia tokių tikslų:

1. Verslo imigracijos plėtra ir populiarinimas.

2. Nemokamos teisinės pagalbos verslo imigrantams teikimas.

3. Prevencinė veikla su fiktyvia imigracija.

4. Bendradarbiavimas ir pasiūlymų teikimas valstybinėms institucijoms. 

Kodėl buvo sukurta VITPA?

Žinoma, kad Lietuvos Respublikos piliečiai dažnai emigruoja*  į kitas Europos Sąjungos šalis, taip pat kaip ir į Lietuvą imigruoja*  nemažai užsienio piliečių. Tokiu būdu vyksta natūrali pasaulio gyventojų kaita. 


Emigracija* - tai asmens išvykimas gyventi iš vienos šalies į kitą dėl ekonominių, politinių ar kitų asmeninių priežasčių.

Imigracija* - tai asmens atvykimas į valstybę laikinai ar nuolat gyventi.

Mes siekiame sustabdyti emigraciją. Tai naudinga Lietuvai!

Mes suprantame, jog jeigu emigruojančiųjų asmenų skaičius viršys imigruojančiųjų, Lietuvai galimai gresia ekonominė ir socialinė krizė. Todėl mūsų asociacijos siekiamybė yra neleisti ir kiek įmanoma labiau sustabdyti tokį procesą bei užkirsti kelią galimiems jo padariniams!

Mes palaikome Lietuvoje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, kurio pagrindu užsienio piliečiams yra leidžiama steigti įvairias įmones bei užsiimti verslu, tokiu būdu sukuriant papildomas darbo vietas Lietuvos Respublikos piliečiams. Taip yra sumažinamas emigruojančiųjų asmenų skaičius atsirandant didesnei darbo pasiūlai Lietuvoje. 

Mes nesiekiame sukliudyti kiekvienam Lietuvos piliečiui ieškoti darbo užsienyje, tačiau mūsų siekis yra į Lietuvą pritraukti kuo daugiau užsienio investuotojų, prisidėti prie naujų darbo vietų Lietuvos Respublikos piliečiams kūrimo tokiu būdu sumažinant atitinkamai neigiamus ekonominius padarinius, galimai kylančius dėl Lietuvos piliečių emigracijos į kitas šalis.

Mes už verslo imigrantus. Tai naudinga Lietuvai!

Žinoma, jog ne visi imigrantai, atvykstantys į Lietuvą, yra verslininkai. Atsižvelgiant į Lietuvos įstatyminį reglamentavimą, teisės aktuose yra numatyta nemažai pagrindų dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gavimo. Vienas iš jų yra susijęs su imigravimu verslo pagrindu. 

Paprastai kalbant, verslo imigracija – tai pirmiausiai tokia imigracija, kuri yra susijusi su užsienio kapitalo pritraukimu į šalį. Verslo imigrantai atvykdami į Lietuvą investuoja savo pinigus mūsų šalyje taip pakeldami šalies ekonomiką. 

Mes prieš fiktyvią imigraciją. Tai nenudinga Lietuvai!

Atsižvelgiant į įstatyminį reglamentavimą egzistuoja ir toks leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gavimo pagrindas kaip savanorystė. Šiuo būdu asmenys dažniausiai atvyksta iš ekonomiškai silpnai išsivysčiusių šalių, siekdami nemokamai dirbti mūsų šalyje. Tokiu ir kitais panašiais pagrindais yra sudaromos prielaidos fiktyviai imigracijai taip pakenkiant mūsų šaliai ir darant žalą jos socialinei ir ekonominei padėčiai. 

Siūlome nemokamą pagalbą. Tai naudinga Lietuvai!

Pasirinkti į Lietuvą imigruoti verslo kūrimo pagrindu yra tik pusė darbo. Būtina ir daug dėmesio reikalauja atsižvelgti į teisinį reglamentavimą, skirtą norminti užsieniečių teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje, įvertinti savo galimybes, ekonominius ir kitus rizikos veiksnius. Tik atsižvelgus į visus šiuos aspektus galima pradėti mąstyti apie imigraciją į Lietuvą verslo pagrindu bei dokumentų pateikimą dėl leidimo laikinai gyventi. 

Jūs galite kreiptis dėl nemokamos konsultacijos ir rasti visą reikalingą informaciją čia:

Migracijos departamente, adresu Naugarduko g. 100, Vilnius

Migracijos departamento tinklapyje www.migracja.lt.

Kreipdamiesi į mūsų asociaciją užpildę atitinkamą kreipimosi formą mūsų tinklapyje www.VITPA.lt